Credits

Autor stránek / Web was written and created by

Petr Fiala, AUTCOM Příbram s.r.o.

Speciální poděkování za pomoc s překladem do Angličtiny a korektury:
Special thanks for help with translation to English and corrections:

Mr. Nigel Parish